banner


RaidSonic Technology GmbH

Wyłączenie odpowiedzialności

 

1. Treść 

Autor zastrzega sobie prawo do nie ponoszenia odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność i jakość dostarczonych informacji. Z tego względu zostaną odrzucone roszczenia z tytułu odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem jakichkolwiek dostarczonych informacji, w tym wszelkiego rodzaju informacji, które są niekompletne lub nieprawidłowe.

Wszystkie oferty nie są wiążące i bez zobowiązań. Części stron lub pełna publikacje zawierające wszystkie oferty i informacje mogą zostać przedłużone, zmienione lub częściowo lub całkowicie usunięte przez autora bez osobnego ogłoszenia. 

 

2. Odsyłacze i linki

Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści powiązane ani odwoływane z jego stron - chyba że posiada pełną wiedzę o nielegalnych treściach i może uniemożliwić odwiedzającym jego witrynę przeglądanie tych stron. Jeśli jakiekolwiek szkody zostaną spowodowane przez użycie przedstawionych tam informacji, tylko autor odpowiednich stron może ponosić odpowiedzialność, a nie osoba, która połączyła się z tymi stronami. Ponadto autor nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie publikacje i publikacje opublikowane przez użytkowników kart dyskusyjnych, księgi gości lub list dyskusyjnych udostępnionych na jego stronie. 


3. Prawa autorskie

Autor nie zamierzał używać materiałów chronionych prawem autorskim do publikacji lub, jeśli to niemożliwe, do wskazania praw autorskich do danego przedmiotu. Prawa autorskie do materiałów utworzonych przez autora są zastrzeżone. Jakakolwiek duplikacja lub wykorzystanie obiektów takich jak obrazy, diagramy, dźwięki lub teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest zabronione bez zgody autora. 

 

4. Polityka prywatności

Jeśli podana jest możliwość wprowadzania danych osobowych lub biznesowych (adresy e-mail, imię i nazwisko, adresy), wprowadzanie tych danych odbywa się dobrowolnie. Korzystanie z płatności i świadczenie wszystkich oferowanych usług jest dozwolone - jeśli jest to technicznie możliwe i uzasadnione - bez podania danych osobowych lub podawania danych anonimowych lub aliasu. Wykorzystanie opublikowanych adresów pocztowych, numerów telefonów lub faksów i adresów e-mail do celów marketingowych jest zabronione, przestępcy wysyłający niepożądane wiadomości spamowe zostaną ukarani.

 

5. Ważność prawna niniejszego oświadczenia 

Niniejsze zastrzeżenie należy traktować jako część publikacji internetowej. Jeśli sekcje lub poszczególne określenia tego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub poprawne, treść lub ważność pozostałych części pozostaje bez zmian.